PUBLICATII CASATORIE
2015-08-17 13:56

  

  ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA PAPIU ILARIAN
STAREA CIVILĂ
Cod poştal 547445,Papiu Ilarian, nr. 192/A,Județul Mureș,Cod fiscal: 5669384,Tel/fax:0265715112-fax 0265715113,
, E - mail: papiu@cjmures.ro , www.comunapapiuilarian.ro

NR. 3 din 04.ianuarie.2016.

 

P U B L I C A Ţ I E

 

Astăzi, 4 ianuarie 2015, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului KOTO DENES, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în comuna PAPIU ILARIAN, satul URSOAIA , nr.482, judeţul Mureş, şi a doamnei ȘĂULEAN ROXANA-MARIA , în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în comuna Ațintiș, satul Cecălaca , nr.192/A, judeţul MURES.

In temeiul Art. 283 alin.(1) și (2) din Legea nr.287/20019,privind Codul Civil,republicată, cu modificarile și completările ulterioarea, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Căsătoria va avea loc în data de 13 ianuarie 2016.

 


OFIŢER DE STARE CIVILĂ ,
KUPAS MARIA

 

 

Fișiere atașate

Înapoi