PUBLICATII CASATORIE

ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA PAPIU ILARIAN
STAREA CIVILĂ
Cod poştal 547445,Papiu Ilarian, nr. 192/A,Județul Mureș,Cod fiscal: 5669384,Tel/fax:0265715112-fax 0265715113,
, E - mail: papiu@cjmures.ro , www.comunapapiuilarian.ro

NR. 114/08.07.2016

 

P U B L I C A Ţ I E


Astăzi 08. Iulie 2016, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ȚÎRLIE ALIN OVIDIU în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Iclănzel, sat. Iclandu Mare , nr. 141, judeţul Mureş, şi a doamnei DASCĂL ZITA IULIA , în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Papiu Ilarian, sat Papiu Ilarian , nr.33, judeţul MUREȘ.
In temeiul Art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Căsătoria va avea loc în data de 17 iulie 2016.

 


OFIŢER DE STARE CIVILĂ ,
KUPAS MARIA

 

 

Fișiere atașate

Înapoi